Ambulance klinické logopedie - Mgr. Zuzana Hellerová
akreditované zdravotnické zařízení

Nabízíme služby v oblasti

Nápravy vad a poruch řeči a jazyka u dětí

 • dyslalie porucha výslovnosti
 • vývojová dysfázie
 • opožděný vývoj řeči
 • koktavost (balbuties)
 • breptavost (rychlé tempo řeči)
 • řešení problémů s komunikací u dětí od 2 let
 • náprava sluchových vad a poruch
 • nápravě vad řeči při nervových a duševních onemocnění (DMO, LMD, autismus)
 • reedukace hlasu, hlasové poruchy

Nápravy vad a poruch řeči a jazyka u dospělých

 • náprava vad a poruch výslovnosti
 • náprava sluchových vad a poruch
 • nápravě komunikace u pacientů po CMP - afázie, dysartrie
 • reedukace hlasu, hlasové poruchy
 • Dále náprava specifických poruch učení (dyslexie, dysartrie, dyskalkulie).

Bezplatné úvodní konzultace o Vašich potížích a řešení Vašeho problému

Sestavíme Váš individuální plán logopedické terapie

Místa poskytování zdravotní péče

Kroměříž
Poliklinika Tovačovského 437 (1. patro)
+420 602 127 880

Kroměříž
Ambulance Moravcova 259
+420 725 945 248
+420 601 329 417

(noví klienti Kroměříž)

Holešov
Poliklinika Sušilova 478 (4. patro)
+420 602 403 491

Hulín
Poliklinika Záhlinická 1216 (1. patro)
+420 722 907 239

Zlín
Padělky I/3646
+420 725 148 985

Pouze pojišťovny:

 • 213 RBP
 • 211 ZPMVČR
 • 207 OZP

Návštěva je možná na základě telefonické domluvy.

Přečtěte si obecné informace

Kdy se má zahajovat logopedická péče u dětí?

Obecně se dá říci, že tehdy, jsou-li rodiče nejistí, zda vývoj řeči probíhá bez poruch. Jednorázové vyšetření stanoví stupeň vývoje řeči a možné trendy v další výchově a může být i jediné, pokud je vše v pořádku.

Zahájení péče u jednotlivých poruch je individuální – pokud dítě nezačíná včas mluvit, je na místě se poradit už před třetím rokem. U koktavosti v předškolním věku je konzultace zapotřebí většinou nejdéle po měsíci, pokud porucha nemizí spontánně. Péče o výslovnost ŤĎŇ a sykavek se zahajuje kolem 4,5 roku, nácvik skupiny LRŘ kolem 5. roku. Pokud je hláskových skupin víc (např. ŤĎŇ, sykavky i LRŘ) nebo je řeč obtížně srozumitelná, lze zahájit logopedickou péči i podstatně dříve – může jít i o vývojovou dysfázii a je nutná diferenciální diagnoza. Zpočátku jde ale vždy o podporu a rozvoj základních smyslových schopností a obratnosti a také o hledání příčiny odlišností ve vývoji.

Jak je logopedická péče hrazena?

Ve zdravotnictví je běžná logopedická péče o děti i dospělé hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven podle seznamu výkonů na základě doporučení lékaře a po předložení platného průkazu pojištěnce.

Pouze výkony prováděné klinickým logopedem za neléčebným účelem, jako je vyšetření řeči pro přijetí ke studiu, pro výkon povolání, pro soudní a jiná jednání, si klienti hradí sami podle platného sazebníku.

Logopedická péče pro děti.

Nemluví-li vaše dítě včas a správně, případně nemluví-li vůbec, je třeba vyhledat příslušného odborníka - nejprve dětského lékaře, který doporučí další odbornou péči u klinického logopeda.

Nejčastější chybou pedagogických pracovníků a rodičů bývá neznalost a nezkušenost v posuzování poruch vývoje řeči a amatérské pokusy o jejich nápravu. Tím často dochází k pozdnímu zahájení kvalitní logopedické péče, k prodlužování doby úpravy řeči a mnohdy i ke zbytečným odkladům školní docházky.

Logopedická péče pro dospělé.

Máte chronické nebo náhle vzniklé problémy s plynulostí řeči, vyslovováním, s dorozumíváním se mluvenou, čtenou nebo psanou řečí? Vyhledejte svého praktického lékaře, foniatra nebo neurologa a poraďte se o svých obtížích. Na základě doporučení lékaře je možné v oprávněných případech zahájit logopedickou péči. Některé deficity je možno úspěšně ovlivnit i dlouhou dobu po jejich vzniku.

Napište nám nebo zavolejte.

Kroměříž
Poliklinika Tovačovského 437 (1. patro)
+420 602 127 880

Kroměříž
Ambulance Moravcova 259
+420 725 945 248
+420 601 329 417

(noví klienti Kroměříž)

Holešov
Poliklinika Sušilova 478 (4. patro)
+420 602 403 491

Hulín
Poliklinika Záhlinická 1216 (1. patro)
+420 722 907 239

Zlín
Padělky I/3646
+420 725 148 985

Pouze pojišťovny:

 • 213 RBP
 • 211 ZPMVČR
 • 207 OZP

© Ambulance klinické logopedie - Mgr. Zuzana Hellerová
specializované zdravotnické zařízení

TOPlist